Tolenso reagento paruošimas ir naudojimas

Reagentų gamyba

Gauti 1,27g (tokio kiekio užteks sidabru padengti 5-8 mėgintuvėlius) sidabro reikės:

" 2g sidabro nitrato, AgNO3

" 0,47g natrio hidroksido, NaOH

" 0,4g amoniako , NH3 (naudojamas 25% tirpalas, taigi jo reikės 1,6g)

" 1,06g gliukozės, C6H12O6 (tinka ir kitoks aldehidas)

Paruošimas:

1. Sidabro nitratą ištirpinti 100ml vandens.

2. Ką tik išimtą bevandenį natrio hidroksidą ištirpinti 20ml vandens.

3. Medžiagoms leisti sureaguoti, suplakti. (susidaro rudos Ag2O nuosėdos)

4. Supilti amoniako tirpalą.

Naudojimas:

1. Reagentas sensta, taigi reikia sunaudoti greitai.

2. Į plokščiadugnę kolbą supilamas Tolenso reagentas.

3. Suberiama gliukozė, ištirpinta 20ml vandens.

4. Kaitinama virš liepsnos, po 1-2min atsiranda sidabro sluoksnis.

Turint angliavandenį  Tolenso reagentas yra naudojamas atpažinti, ar jis aldehidas ar ne.

Aldehidai reaguoja su šiuo reagentu, o ketonai nereaguoja.

Norint veidrodžiu padengti mėgintuvėlius  į juos reikia iki pusės pripilti reakcijos mišinio iš

plokščiadugnės kolbos, o tada kaitinti tirpalą mėgintuvėlyje.

Vietoj NaOH galima bandyti naudoti vien amoniaką, tačiau tada jo reikia pilti palaipsniui 

kol susidaro sidabro (I) oksido nuosėdos ir toliau pilti, kol jos ištirpsta.

Santykis tarp Tolenso reagento ir aldehido turėtų būti 2mol : 1mol

Reakcijų lygtys:

2AgNO3 (aq) + 2NaOH (aq) → Ag2O (k) + 2NaNO3 (aq) + H2O (s) (susidaro rudos nuosėdos)

Ag2O (k) + 4 NH3 (aq) + 2 NaNO3 (aq) + H2O (s) → 2 Ag(NH3)2NO3 (aq) + 2 NaOH (aq) (nuosėdos

pilnai arba iš dalies ištirpsta, tirpalas skaidrėja)

2[Ag(NH3)2]+ (aq) + RCHO (aq) + 3 OH- (aq) → RCOO- (aq) + 2 H2O (s) + 2Ag (k) + 4NH3 (aq)

Pirmą kartą paskelbta