Ryšiai

Chemijos žinynas

1. Joninis ryšys. Susidaro tarp metalo ir nemetalo. Medžiagose susidaro joninio tipo kristalinės gardelės. Tai kietos, dažnai sunkialydės medžiagos. Pvz: druskos, šarmai, metalų hidridai

2. Kovalentiniai ryšiai
a) Kovalentinis nepolinis - susidaro iš vienodo elektroneigiamumo elementų (t.y vieninėse medžiagose). Kovalentinis nepolinis ryšys egzistuoja tik tarp 7 atomų: N2; H2;O2;Cl2;Br2,I2 ir F2. Dažniausiai susidaro molekulinės gardelės, todėl šios medžiagos dažniausiai yra lakios. Jų tarpe - daug dujinių.
b) kovalentinis polinis - susidaro tarp skirtingo elektroneigiamumo atomų(t.y tarp nemetalų) : HI;H2Se;NH3;SiH4;CO2
Medžiagos irgi dažniausiai sudaro molekulinio tipo gardeles, todėl jų tarpe daug dujinių. Jei gardelė atominio tipo, tokios medžiagos - kietos, dažnai sunkialydės, pvz: smėlis(SiO2
c) kovalentinis koordinacinis (donoro-akceptoriaus) ryšys - susidaro, kai donoras duoda ryšiui elektronų porą, o akceptorius - tuščią orbitalę.

3. Vandeniliniai ryšiai- susidaro medžiagose, kur vandenilis sujungtas su labai elektroneigiamu elementu. Dažniausiai susidaro tarp molekulių. Jo susidarymu galima paaiškinti kai kurių medžiagų dimerizaciją arba asociaciją. Dėl molekulių dimerizacijos, asociacijos, šių medžiagų virimo temperatūra žymiai aukštesnė, negu kad reiktų tikėtis.

4. Metališkasis ryšys - susidaro metaluose, jį sudaro \"elektroninės dujos\", kurias sudaro atitrūkę elektronai iš išorinio apvalkalo. Sudaro ryšius tarp metalo struktūrinių dalelių metalinėje gardelėje.

Pirmą kartą paskelbta