Praktikoje vartojamų pagrindinių reagentų konstantos

Chemijos žinynas

Praktikoje vartojamų pagrindinių reagentų konstantos

Reagento
formulė

Pavadinimas

Santykinė
molekulinė
arbaatominėmasė

Tirpumas
vandenyje,
esant20 °C

Tankis
(P)

Virimo
temperatūra (°C)

Lydymosi
temperatūra (°C)

AgN03

Sidabronitratas

169,88

218

4,35

444,skyla

210

Al

Aliuminis

26,98

netirpus

2,70

2184

660,1

A12(S04)3

Aliuminiosulfatas

342,15

36,2

2,71770, skyla

BaCl2

Bariochloridas

208,25

35,7

3,86

1560

958

Ba(N03)2

Barionitratas

261,35

9,2

3,24

<550, skyla

592

BaSO4

Bariosulfatas

233,40

2,3 " 10\"4

4,51580

Ba(OH)2

Bariohidroksidas

315,48

3,89

2,2

780(-8 H2O)

78

Ca

Kalcis

40,081,55851

CaCO3

Kalciokarbonatas

100,09

2,72,9

860, skyla

>550

CaCl2

Kalciochloridas

110,99

74,5

2,15

>1600

772

Ca(N03)2

Kalcionitratas

164,09

129

2,36

skyla 500

561

CaO

Kalciooksidas

56,08

0,12

3,35

2850

2590

CaSO4

Kalciosulfatas

136,14

0,20

2,52,961500

Ca(OH)2

Kalciohidroksidas

74,10

0,165

2,12,3580(-H2O)

Ca3(P04)2

Kalciofosfatas

310,18

netirpus

3,14>1700

CoCl2 " 6H2O

Kobaltochloridas, hidratas

237,93

76,5 .

1,92

110(-6H2O)

86(-H20)

CoSO4

Kobaltosulfatas

155,00

36,2

3,71

 \'

700, skyla

C

Anglis

12,002,2

CuSO4 " 5H2O

Variosulfatas, hidratas

249,68

31,6

2,29

240(-5H2O)

>60(-H2O)

CuSO4

Variosulfatas

159,60

20,7

3,6

650, skyla

200

Cu

Varis

63,54

260

1083

Fe

Geležis

55,847,874

1539

FeCl3

Geležieschloridas

162,21

91,9

2,898

3,15

309

FeCl3 " 6H2O

Geležieschloridas, hidratas

270,30

labaitirpus285

37

Pirmą kartą paskelbta