Periodinė elementų sistema

Chemijos žinynas

1. Lentelė sudaryta iš periodų ir grupių. Periodas - tam tikras skaičius, kuris prasideda šarminiais metalais ir užsibaigia inertinėmis dujomis. Išimtis - 1 periodas.

2. Pirmieji trys periodai maži, juose elementai tik iš A grupių. Likę periodai - dideli(4-7) juose elementai yra iš A ir B grupių.

3. Grupės skirstomos į A ir B. A grupė(8 ilgi stulpeliai) juose mažųjų ir didžiųjų periodų elementai. Į grupes elementai sujungiami pagal valentingumą. B grupė(10) Joms priklauso visi pereinamieji metalai.

Lentelė kvantų mechanikos požiūriu.
4. Kvantų mechanika periodinėje lentelėje nurodo 4 tipų grupes:
dvi s
šešias p
dešimt d
keturiolika f

Pirmą kartą paskelbta