Pagrindinės vidurinės mokyklos chemijos formulės vienoje vietoje

Chemijos žinynas

Pagrindinės vidurinės mokyklos chemijos formulės vienoje vietoje

Tankis

Medžiagos tankis: ς= m : v
ς tankis g/cm3, g/ml, g/l, kg/m3

Medžiagos masė: m = v x ς
m masė  g, kg 

Medžiagos tūris: v = m : ς
v tūris 1ml= 1cm3, 1l = 1dm3, m3

Masės dalis

Masės dalis: w(A) = m(A) : m(tirpalo arba mišinio) x 100 %
w - masės dalis procentais
A - gryna medžiaga (rašomas pavadinimas arba formulė)

Grynos medžiagos masė:

m(A) = w(A) : 100 % x m(tirpalo arba mišinio)
m(A) grynos medžiagos masė g, kg m(A) = w(A) x m(tirpalo arba mišinio) : 100 %

Tirpalo arba mišinio masė:

m(tirpalo arba mišinio) = m(A) : w(A) x 100 %
m(tirpalo arba mišinio) tirpalo arba viso mišinio masė g, kg m(tirpalo arba mišinio) = m(A) x 100 % : w(A)

Molis

Molis:

n = N : NA
n molis (medžiagos kiekis) mol
N dalelių - atomų, molekulių, jonų skaičius
NA Avogadro konstanta 6,02 x 1023 n = m : M
m masė g
M molinė masė g/mol n = V : V M
V tūris ml = cm3 l = dm3 m3
VM  Avogadro konstanta 22.4 l/mol

Dalelių skaičius: N = n x NA

Masė:m = n x M

Tūris:V = n x VM

Elemento masės dalis

Masės dalis: w(э) = Mr(э) : Mr(junginio) x 100 %
э elementas
Mr(э) elementų atominių masių suma Ar
Mr(junginio) santykinė molekulinė masė Mr

Molinė koncentracija

Molinė koncentracija: c(A) = n(A) : v
c(A) molinė koncentracija mol/l mol/L M
A bet kuri ištirpusi medžiaga

Molių skaičius:n(A) = c(A) x v
n(A) molių skaičius medžiagos kiekis mol

Tirpalo tūris:v = n(A) : c(A)
v tirpalo tūris l arba dm3

Reakcijos išeiga

Santykinė išeiga:

w(s.i.) = n(f) : n(t) x 100 %
s.i. santykinė išeiga
n molis
f faktinė išeiga
t teorinė išeiga w(s.i.) = v(f) : v(t) x 100 %
v tūris w(s.i.) = m(f) : m(t) x 100 %
m masė

Faktinė išeiga:

n(f) = w(s.i.) : 100 % x n(t) v(f) = w(s.i.) : 100 % x v(t) m(f) = w(s.i.) : 100 % x m(t)

Teorinė išeiga:

n(t) = n(f) : w(s.i.) x 100 % v(t) = v(f) : w(s.i.) x 100 % m(t) = m(f) : w(s.i.) x 100 %

Pirmą kartą paskelbta