Organinių medžiagų nustatymas

Chemijos žinynas

ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMAS

Organinis junginys

Reakcijos pavyzdys

Reakcijos rezultatas

Alkanai
CnH2n+ 2

CnH2n+ 2 + Br2(sk.) ® ´

neblukina bromo vandens tirpalą

Alkenai
CnH2n

CH3CH=CHCH3+Br2(s.k.)
® CH3CHCHCH3(sk.)

| |

Br Br

CH2=CH2+[O] +H2O ®
CH2CH2

| |

OH OH

blukina bromo vandens tirpalą

violetinis kalio permanganato tirpalas pasidaro rudas, nes įvykus reakcijai susidaro MnO2

Alkinai
CnH2n - 2

CH3 Cº CCH3+Br2(sk.)
® CH3C=CCH3

| |

Br Br

CH3 C=CCH3+Br2(sk.)
| |

Br Br

® CH3CBr2=CBr2CH3

labai smarkiai blukina bromo vandens tirpalą

Aromatiniai angliavandeniliai

C6H6+Br2(sk.) ® ´

C6H6+Br2
C6H5Br+HBr ­

neblukina bromo vandens tirpalą

išsiskyrusios dujos HBr reaguoja: AgNO3+HBr® AgBr¯+KNO3  iškrenta šviesiai gelsvos spalvos nuosėdos

Vienhidroksiliai alkoholiai

C2H5OH+CuO ®

O

½ ½

CH3CH+Cu¯+H2O

įdėjus įkaitintą vario vielą į mėgintuvėlį su etilo alkoholiu, atsiranda aštrus acto rūgšties kvapas ir nuo vario vielos dingsta juodos apnašos

Daugiahidroksiliai alkoholiai

CH2OH

| +Cu(OH)2 ®
CH2OH

CH2O

® | Cu+2H2O
CH2O

mėlynos spalvos tirpalas

Fenolis

6C6H5OH+FeCl3 ®
3HCl+H3[Fe(OC6H5)]

C6H5OH+3Br2(sk) ®

3HBr+C6H5(OH)Br3 ¯

susidaro violetinės spalvos tirpalas

baltos spalvos nuosėdos

Aldehidai

O

½ ½

R--C-----H + Ag2O
RCOOH
+2Ag ¯

O

½ ½

R--C-----H+
2Cu(OH)2

RCOOH+2CuOH¯+H2O

2CuOHCu2+H2O

sidabrinio veidrodžio reakcija  šildomo mėgintuvėlio sienelės apsitraukia blizgančia kaip veidrodis danga

šildant mišinį, mėlynos Cu(OH)2 nuosėdos iš pradžių pasidaro geltonos (CuOH), o po to raudonos (Cu2O) spalvos

Karboninės rūgštys

CH3COOH+NaHCONaCH3COO+CO2­+H2O

skiriasi dujos, kurios drumsčia kalkių vandenį: CO2­+Ca(OH)2® H2O+CaCO

Aminai (anilinas)

C6H5NH2+3Br2(sk) ®
3HBr+C6H2(NH2)Br

C6H5NH2+chlorkalkės ®

baltos spalvos nuosėdos

violetinės spalvos tirpalas

Angliavandeniai (gliukozė)

CH2OH--(CHOH)4--COH
+Ag2Ot,amoniak.tirp

CH2OH--(CHOH)4--COOH
+2Ag¯

CH2OH--(CHOH)4--COH+
Cu(OH)2 ®

C6H7O(OH)3O2Cu+2H2O

CH2OH--(CHOH)4--COH+
2Cu(OH)2
CH2OH--(CHOH)4--COOH+
2CuOH¯+H2O

2CuOHCu2+H2O

sidabrinio veidrodžio reakcija  šildomo mėgintuvėlio sienelės apsitraukia blizgančia kaip veidrodis danga

susidaro mėlynos spalvos tirpalas

šildant mišinį, mėlynos Cu(OH)2 nuosėdos iš pradžių pasidaro geltonos (CuOH), o po to raudonos (Cu2O) spalvos

Pirmą kartą paskelbta