Kvantų mechanika ir elektronai

Chemijos žinynas

Kvantų mechanika elektronus dėsto elektroniniais lygmenimis(būviais t.y s,p,d,f)

1. periodas - pildomas s būvis
2 ir 3 periodai analogiškai pildo savo s ir p būvius
2: 2s2 2p6; 3: 3s2 3p6
4 ir 5 periodai pildo savo s būvį, vienetu žemesnį d ir savo p
4: 4s23d104p6; 5: 5s24d105p6
6 ir 7 periodai pildo savo s, dviem vienetais žemesnį f, vienetu žemesnį d ir savo p
6: 6s24f145d106p6

Pastaba: konfigūracijos gali būti rašomos atsižvelgiant į Lantano ir Aktinio vietą arba ne.

Pirmą kartą paskelbta