Konstantos ir kiti dydžiai

Reagentų gamyba


Idealiųjų dujų molio tūris V=22,41399 dm3/mol

Boltzmann\'o konstanta K=1,38065110x10^-23 J/K

Rydberg\'o konstanta R=1,097373153x10^7 1/m

Bohr\'o magnetonas =9,274015x10^-24 J/T

elektrinė konstanta =8,85418782x^10-12 F/m

Dujų konstanta R=8,31447J/molK

Avogadro skaičius N=6,022137x10^23 1/mol

Faraday\'o konstanta F=96485,31C/mol

Šviesos greitis vakume c=299792458m/s

Planck\'o konstanta h=6,626076x10^-34 J s

0 °C = 273,13 K

1 cal = 4,1868 J

1 atm = 101325 Pa

1 atm = 760 mmHg


Pirmą kartą paskelbta