Kai kurių medžiagų ir jonų standartinės susidarymo entalpijos

Chemijos žinynas

Kai kurių medžiagų standartinės susidarymo entalpijos Kj/mol, 298 K temperatūroje
CO(d) -110,5
CO2(d) -393,5
CH4(d) -74,81
C2H2(d) 226,7
C2H4(d) 52,26
C2H6(d) -84,68
C3H8(d) -103,8
C4H10(d) -125,7
CH3OH(s) -238,7
C2H5OH(s) - 277,7
HBr(d) -36,40
HCl(d) -92,31
HF(d) -271,1
HI(d) 26,48
H2O(d) -241,8
H2O(S) -285,8
H2S(d) -20,63
NH3(d) -46,11
NO(d) 90,25
N2O(d) 82,05
NO2(d) 33,18
N2O4(d) 9,16
SO2(d) -296,8
SO3(d) -395,7

Kai kurių jonų standartinės susidarymo entalpijos vandeniniuose tirpaluose Kj/mol, 298 K temperatūroje
H+ 0
Li+ -278,5
Na+ -240,1
K+ -252,4
NH4+ -132,5
Ag+ 105,6
Mg2+ -466,9
Ca2+ 542,8
Ba2+ -537,7
Cu2+ 64,8
Al3+ -531
OH- -230,0
Cl- -167,2
Br- -121,5
I- -55,19
NO3- -205,0
CO3 2- -677,1
S2- 33,05
SO4 2- -909,3
S2O3 2- -648,5
PO4 3- -1277

Pirmą kartą paskelbta