Cheminių formulių ir pavadinimų sudarymas

Chemijos žinynas

visą knygelę galite parsisiųsti iš čia: http://www.4shared.com/office/abvtHca_/Knyga_jaunajam_chemikui.html


Svarbiausia čia  oksidacijos laipsnis, kuriuo vadiname sąlyginį krūvį, kuris tektų atomui junginyje, jei visi ryšiai būtų tik joniniai.

Rodyklė: H+1 ; O-2 ; F-1 ; Cl-1 ; Br-1 ; I-1 ; Na+1 ; K+1 ; Mg+2 ; Ca+2 .Medžiagos oksidacijos laipsnių suma VISUOMET lygi nuliui:CxO-2 X + (-2) = 0 , todėl X=2


X + 2 × (-2) = 0 , tuomet X  4 = 0 , todėl X=4X + 1 + 3 × (-2) = 0 , tuomet X  5 = 0 , todėl X=5X + 1 + 2 × (-2) = 0 , tuomet X  3 = 0 , todėl X=3X + 3 × 1 = 0 , todėl X=-3O kaip juos pavadinti?!


1) būdas: 2) būdas:


su priešdėliais nurodant valentingumą (oksidacijos laipsnį)


mono  1 CO anglies (II) oksidas

di  2 CO2 anglies (IV) oksidas

tri  3 N2O5 azoto (V) oksidas

tetra  4 N2O3 azoto (III) oksidas

penta  5 (skaitoma azoto trivalenčio oksidas)

heksa  6


CO anglies monooksidas

CO2 anglies dioksidas

Pirmą kartą paskelbta