Cheminiai ryšiai

Chemijos žinynas

visą knygelę galite parsisiųsti iš čia: http://www.4shared.com/office/abvtHca_/Knyga_jaunajam_chemikui.html


Bendriausiu atveju cheminiu ryšiu nusakome, kam priklauso elektronų pora. Vienas iš paprastesnių nežinomo tipo ryšio nustatymo būdų yra naudojant Paulingo skalę, kai iš didesnį elektroneigiamumą turinčio atomo atimama mažesnio elektroneigiamumo atomo elektroneigiamumo vertė.

Pvz. Deguonies yra elektroneigiamumas yra 3,5, o vandenilio yra 2,1, tai 3,5-2,1=1,4.


Cheminis ryšys tarp jonų vadinamas joniniu. (elementari taisyklė metalas + nemetalas) Paulingo skirtumas yra virš 1,6.


Pvz. Fluoro yra 4, o cezio yra 0,7, tai 4-0,7=3,3 , o 3,3 > 1,6 , taigi CsF yra joninis junginys.


Joninių junginių pavyzdžiai: LiBr, CuSO4, FeO, Na2S...


Cheminis ryšys, atsirandantis dėl bendrų elektronų porų, vadinamas kovalentiniu (elementari taisyklė nemetalas + nemetalas). Paulingo skirtumas yra nuo 0 iki 1,6.






















Pirmą kartą paskelbta