44. Reakcijos, kurių metu susidaro nuosėdos 2 dal.

Chemijos eksperimentai

Nuosėdų susidarymo reakcijos yra tokios reakcijos, kurių metu iš tirpių druskų susidaro viena netirpi. Pabandysime apžvelgti kelis būdus kaip tokias reakcijas įvykdyti.

Septintasis būdas : Pereinamųjų ir šarminių žemių metalų tirpias druskas veikiant šarminių metalų karbonatais:

Na2CO3(aq) + NiSO4(aq) -> NiCO3(k) + Na2SO4(aq)

Reakcijos metu susidaro žalios spalvos NiCO3 nuosėdos.

Aštuntasis būdas: Ag+, Ca2+, Ba2+, Pb2+ tirpias druskas veikiant tirpiais sulfatais:

FeSO4(aq) + BaCl2(aq) -> BaSO4(k) + FeCl2(aq)

Reakcijos metu susidaro baltos spalvos BaSO4 nuosėdos.

Devintasis būdas: tirpias pereinamųjų metalų (išskyrus Al+3, Fe+3 ir Cr+3) druskas veikiant šarminių metalų sulfitais:

Na2SO3(aq) + ZnCl2(aq) -> ZnSO3(k) + 2NaCl(aq)

Reakcijos metu išsiskiria baltos spalvos ZnSO3 nuosėdos.

Dešimtasis būdas: Metalų (išskyrus šarminių) tirpias druskas veikiant šarminių metalų silikatais:

K2SiO3(aq) + CuCl2(aq) -> CuSiO3(k) + 2KCl(aq)

Reakcijos metu susidaro žalsvai mėlynos spalvos CuSiO3 nuosėdos.

Vienuoliktasis būdas : pereinamųjų ir šarminių žemių metalų tirpių druskų veikimas H3PO4 ir šarminių metalų fosfatais:

Na3PO4(aq) + Fe(NO3)3(aq) -> FePO4(k) + 3NaNO3(aq)

Reakcijos metu susidaro geltonos spalvos FePO4 nuosėdos.

Dvyliktasis būdas: Ag+ ir Fe3+ tirpias druskas veikiant acto rūgštimi ir tirpiais acetatais:

FeCl3(aq) + 3CH3COOH(aq) -> Fe(CH3COO)3(k) + 3HCl(aq)

Reakcijos metu susidaro raudonos Fe(CH3COO)3 nuosėdos.

Pirmą kartą paskelbta