43. Reakcijos, kurių metu susidaro nuosėdos 1 dal.

Chemijos eksperimentai

Nuosėdų susidarymo reakcijos yra tokios reakcijos, kurių metu iš tirpių druskų susidaro viena netirpi. Pabandysime apžvelgti kelis būdus kaip tokias reakcijas įvykdyti.

Pirmas būdas: Mg,Zn2+,Cu2+,Hg2+,Fe2+ ir Fe3+, Ni2+, Pb2+, Al, Cr, Co2+, Sn2+, Mn2+, Ce3+,Gd3+,Ga3+,In3+ tirpių druskų veikimas NaOH arba KOH tirpalais:

CuCl2(aq) + 2NaOH(aq) -> Cu(OH)2(k) + 2NaCl(aq)

Reakcijos metu susidaro mėlynos spalvos Cu(OH)2 nuosėdos.

Antrasis būdas: Ca2+, Mg, Zn2+, Cu2+, Pb2+, Fe3+ tirpių druskų veikimas HF, NaF, KF, AgF, HgF2, NiF2 tirplais:

Zn(NO3)2(aq) + 2NaF(aq) -> ZnF2(k) + 2NaNO3

Reakcijos metu susidaro baltos ZnF2 nuosėdos.

Trečiasis būdas : Ag+ ir Cu+ tirpias druskas veikiant HCl ir tirpiais chloridais:

CrCl3(aq) + 3AgNO3(aq) -> 3AgCl(k) + Cr(NO3)3(aq)

Reakcijos metu susidaro pilkos spalvos AgCl nuosėdos.

Ketvirtasis būdas: Ag+, Pb2+, Hg2+ tirpių druskų veikimas tirpiais bromidais:

AgNO3(aq) + NaBr(aq) -> AgBr(k) + NaNO3(aq)

Reakcijos metu susidaro geltonos spalvos AgBr nuosėdos

Penktasis būdas: Ag+, Hg2+, Pb2+ tirpias druskas veikiant tirpiais jodidais:

HgCl2(aq) + 2KI(aq) -> HgI2(k) + 2KCl

Reakcijos metu susidaro raudonos spalvos HgI2 nuosėdos.

Šeštasis būdas: Ag+, Zn2+, Cu2+, Hg2+, Fe2+, Ni2+, Pb2+ tirpias druskas veikiant tirpiais sulfidais (Na2S, K2S, BaS):

CuCl2(aq) + BaS(aq) -> CuS(k) + BaCl2(aq)

Reakcijos metu susidaro pilkos spalvos CuS nuosėdos.

Pirmą kartą paskelbta