19. Karštas ledas (Lt)

Chemijos eksperimentai

Bandymas karštas ledas

Priemonės:

- Natrio acetatas (CH3COONa)

- Vanduo 100ml

- Indelio pvz. nuo margarino

Bandymo eiga:

Padaromas persotintas (karštas) natrio acetato tirpalas

Tirpalas supilamas į indelį ir pastatomas ten kur jis nebūtų kratomas ar kitaip judinamas

Palaukiama kol skystis atvės

Skysčiui atvėsus, ir norint, kad susidarytų vadinamasis karštas ledas galima jį priliesti ar įberti į skystį pačio natrio acetato.Pirmą kartą paskelbta