18. Audra mėgintuvėlyje

Chemijos eksperimentai

Įspėjimas: šis bandymas gana pavojingas, yra sprogimo galimybė!! Aš neprisiimu atsakomybės už patirtą žalą bandymo metu! Į indą (pvz. siaurą stiklinėlę) įstatome mėgintuvėlį. Į mėgintuvėlį įpilame ~2ml 95% etilo alkoholio (spirito). Tada atsargiai su pipete į mėgintuvėlio dugną įleidžiama maždaug ~2ml konc. (98%) sieros rūgšties. Galop į mėgintuvėlį įberiami kalio permanganato kristalai ir užgesinama šviesa. Mėgintuvėlyje įviksta reakcija primenanti audrą. Video

Pirmą kartą paskelbta